CO2-voetafdruk

Wij maken werk van de meting en publicatie van de CO2-voetafdruk van OBAM. Deze transparantie draagt bij aan de bewustwording van de klimaatimpact van onze beleggingen.

De CO2-voetafdruk van de OBAM-portefeuille drukken we uit in een CO2-equivalent (CO2e). Deze maatstaf reflecteert het potentieel van alle broeikasgassen om klimaatopwarming te veroorzaken die bedrijven in onze portefeuille uitstoten. Per 30 juni 2021, bedraagt de CO2e uitstoot 76.4ton, per miljoen aan geïnvesteerd vermogen. Om dit in perspectief te zetten: de OBAM-portefeuille stoot maar liefst 56% minder CO2e uit dan de benchmark (MSCI All Country World).

© 2021 Sustainalytics. Alle rechten voorbehouden. Beoordeling per ultimo juni 2021. Voor meer informatie over carbon portfolio data, waaronder zijn methodiek, bezoekt u: https://www.sustainalytics.com

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.