EU Taxonomie

Wat is de EU Taxonomie?

De EU Taxonomie biedt een uniform raamwerk waarmee Europese financiële partijen inzichtelijk kunnen maken in welke mate duurzame investeringen worden gemaakt die substantieel bijdragen aan één van de zes milieudoelstellingen die de EU Taxonomie onderschrijft. Dit classificatiesysteem is een belangrijk hulpmiddel om investeringen in duurzame economische activiteiten te stimuleren.

De EU Taxonomie classificeert de volgende zes milieudoelstellingen:

Wat meet en waarop rapporteert OBAM betreft de EU Taxonomie?

Elk kwartaal publiceren wij in ons duurzaamheidsrapport hoe onze investeringen aansluiten bij de twee uitgewerkte milieudoelstellingen van de EU Taxonomie.

Investeringen zijn geschikt (Eligible) voor de Taxonomie indien zij een positieve bijdrage kunnen leveren aan de geformuleerde doelstellingen. Momenteel zijn voor de eerste twee milieudoelstellingen richtlijnen en technische criteria opgesteld om te beoordelen of een economische activiteit een positieve bijdrage levert aan deze twee doelstellingen.

Een investering is duurzaam (Aligned) volgens de EU Taxonomie indien het voldoet aan drie eisen:

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.