Blijft het Big is Beautiful op de beurs?

08/06/2023

Siegfried Kok van het fonds OBAM duidt de enorme rally dit jaar van enkele Amerikaanse megabedrijven. De adaptatie van AI is een belangrijke factor. "Of het allemaal zo snel gaat als verschillende aandelen nu inprijzen, is nog maar zeer de vraag.

De aandelenindices laten dit jaar wereldwijd mooie plussen zien. Dit is echter niet breed gedragen. Veel bedrijven zijn op de beurs namelijk amper gestegen. Met name in de VS is dit het geval. De markt wordt daar gedreven door slechts een aantal grote indexgewichten (zogenaamde megacaps). Deze megacaps zijn dit jaar fors in waarde gestegen, terwijl veel kleinere bedrijven (smallcaps) achterblijven. Hierdoor is in de eerste 5 maanden van het jaar een groot verschil ontstaan tussen de rendementen van bijvoorbeeld de grootste 7 (tech) bedrijven in de S&P500, die met 53% stegen, terwijl het rendement van de andere 493 aandelen 0% bedroeg.

Vier aandelen bepalen richting S&P

Apple is op dit moment 's werelds grootste megacap. Het aandeel is alleen dit jaar al bijna met 40% gestegen. Hierdoor is Apple echt een mastodont geworden op de beurs met een marktkapitalisatie van bijna 3 biljoen euro. Apple is inmiddels bijna 25% van de MSCI World IT Index en 12% van de Nasdaq 100.

Als er dan ook verder wordt gekeken naar de andere Big Tech-namen als Microsoft, Alphabet (moederbedrijf van Google) en Amazon, dan heb je op dit moment al 22% van de S&P 500 te pakken. Deze vier aandelen bepalen dus grotendeels waar de Amerikaanse aandelenindices naar toe gaan. Vorig jaar was het een ander verhaal. Beleggers werden nerveus door de snel oplopende rente en deden deze megacaps van de hand. Meta daalde met 64%, Alphabet 39% en Amazon met 50% in 2022.

De AI-trein

Wat zit er achter de hernieuwde interesse voor de megacaps? AI De afgelopen weken lijkt het nieuws nergens anders over te gaan dan Artificial Intelligence (AI). Het is voor een aantal van deze megacaps ook de katalysator geweest van de huidige koersexplosie. Dit moment is te herleiden naar de grote doorbraak van ChatGPT van
Microsoft eerder dit jaar. Het resultaat is dat ook Nvidia zich afgelopen week kon worden toegevoegd aan het illustere rijtje van bedrijven die een marktkapitalisatie van meer dan 1 biljoen hebben. In de maand mei steeg Nvidia met 36%, toen het een veel
hoger dan verwachte groei voor de rest van het jaar bekendmaakte. Het heeft er alle schijn van dat veel bedrijven op dit moment haastig bezig zijn om AI-capaciteit op te bouwen, waar Nvidia direct van profiteert. Waar eerder dit jaar Alphabet nog gezien werd als één van de verliezers van AI, is ook dat sentiment de afgelopen weken gedraaid. Alphabet wordt nu met Microsoft toch gezien als één van de winnaars van deze innovatierace, waarbij de koersen van beiden bedrijven fors stegen.

De AI-rally op de aandelenmarkt heeft wat weg van de dot-com rally die we tijdens de eeuwwisseling hebben gezien. Alle ondernemingen die iets met AI te maken hebben, vliegen omhoog. Daarnaast worden bedrijven die mogelijk nadelige effecten zullen ondervinden van AI heel hard afgestraft. De mogelijke effecten zowel positief als negatief worden snel geëxtrapoleerd, waarbij het nog afwachten is of de realiteit ook volgt.

Gebrek aan liquiditeit

Een andere mogelijke oorzaak voor de vlucht naar megacaps kan zijn dat er een lagere wereldwijde economische groei voor de rest van het jaar wordt voorspeld. De kleinere en meer cyclische bedrijvenzijn dar gevoeliger voor, dit in combinatie met verkrappend monetair beleid en minder liquiditeit op financiële markten. Deze liquiditeit kan de komende maanden nog verder verslechteren wanneer de FED en de ECB hun balansen gaan verkleinen. Dit doen centrale banken door het verkopen van obligaties in ruil voor contanten. Hierdoor zal geld elders wegstromen om deze obligaties op te kunnen kopen. In deze omgeving schuilen beleggers vaak in grote bedrijven (megacaps) met liquide aandelen, welke makkelijk te kopen en verkopen zijn en laten ze small caps links liggen.

Big altijd beautiful?

Is AI een hype of game changer? Dat is op dit moment de vraag. Op zich wordt AI al een lange tijd gebruikt door verschillende bedrijven. Er lijkt echter nu wel een versnelling plaats te vinden wat de mogelijkheid tot toepassing van AI verder vergroot. Maar of het allemaal zo snel gaat als verschillende aandelen nu inprijzen, is nog maar zeer de vraag. Hetzelfde geldt voor de verwachting dat de liquiditeit op de markt gaat opdrogen als gevolg van monetaire verkrapping. Er is namelijk ook een te scenario bedenken waarbij de inflatiedruk gaandeweg zal afnemen. Hierdoor zouden centrale banken op een gegeven moment weer aan renteverlagingen kunnen gaan denken, waardoor het verkrappend effect wel eens zou kunnen meevallen.

Waarschuwing

Ten slotte is het verschil in waardering tussen de megacaps en de rest van de markt wel erg groot geworden. Is dit terecht of gedreven door korte termijn factoren? Dat valt moeilijk te zeggen. Probeer voor het selecteren van aandelen niet te veel op de kortetermijnontwikkelingen te focussen. Welke bedrijven passen binnen mijn portefeuille, welke beleggingshorizon heb ik, hoe hoog is mijn risicobehoefte?
Dit zijn belangrijke overwegingen bij het samenstellen van een goede portefeuille. Door een te grote focus op kortetermijnontwikkelingen en de daarmee gepaarde koersbewegingen loop je als belegger het gevaar dat je steeds achter de feiten aan loopt.

De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.