Het Walhalla voor beleggers

13/07/2023

Afgelopen maand kwam het nieuws dat India China heeft ingehaald als land met het grootste aantal inwoners. Naar schatting van de Verenigde Naties wonen er meer dan 1,4 miljard inwoners in het Zuid-Aziatische land. Daarmee is 1 op de 6 mensen op de wereld Indiër. India profiteert daarmee van een gunstige jongere demografische opbouw. Maakt dat India ook een aantrekkelijk land om in te beleggen? Afgaande op de afgelopen 3 jaar wel. De Indiase beurs was namelijk de best presterende van de grotere beurzen wereldwijd, gevolgd door Zuid-Afrika, Saudi-Arabië en de VS. Ook op de langere termijn presteert de beurs van India goed.

Positieve veranderingen

Het succes van Indiase aandelen is deels te verklaren door een aantal positieve veranderingen in overheids- en centrale bankenbeleid in de afgelopen jaren. Volgens een rapport van Morgan Stanley (How India has Transformed in Less than a Decade) heeft een aantal maatregelen meegeholpen aan de Indiase outperformance.

1. Verlaging tarieven vennootschapsbelasting
In september 2019 heeft de overheid de vennootschapsbelasting verlaagd, waardoor het effectieve belastingtarief van 35% naar 25% is gegaan, vergelijkbaar met die van andere Aziatische economieën.

2. Vereenvoudiging van het belastingstelsel
Hierdoor zijn de Indiase belastinginkomsten fors gestegen zijn.

3. Invoering van de Insolventie & Faillissement Code (IBC)
Deze hervorming zorgde ervoor dat het schuldenprofiel van de financiële sector verbeterde en leidde ook tot sterkere bedrijfsbalansen.

4. Creatie van een grote binnenlandse spaarpot
De overheid stond pensioenfondsen in 2015 voor het eerst toe om in aandelen te beleggen.

Tevens is het markttoezicht verscherpt door de toezichthouder en is er meer transparantie in de verslaggeving van bedrijven. Naast deze overheidsmaatregelen zijn de directe buitenlandse investeringen fors toegenomen. Dit geldt ook voor de investeringen in infrastructuur.

In de afgelopen jaren heeft de overheid zich ingezet om meer snelheid te maken met het moderniseren van de infrastructuur. Dit is lang een knelpunt in India geweest, waar veel plannen door bureaucratie en oneindig veel regels niet of veel later werden uitgevoerd.

Indiase aandelen hoog gewaardeerd

Uiteindelijk hebben veel van deze maatregelen geleid tot een versnelling van de winstgroei van Indiase bedrijven, wat over het algemeen een goede verklaring is voor sterke prestatie van de Indiase beurs.

De sterke rally op de Indiase beurs van de afgelopen jaren heeft er ook voor gezorgd dat de waardering van Indiase aandelen historisch gezien op een hoog niveau liggen. De verwachtingen qua toekomstige winstgroei zijn hoog en dit kan leiden tot teleurstellingen wanneer die hoge groei niet gehaald wordt.

Gebrekkige transparantie

Tevens kampt India zo nu en dan nog met corporate governance-problemen. Dit is vaak terug te voeren op enerzijds de verschillende staatsbelangen in diverse grote bedrijven en veel beursgenoteerde familiebedrijven (zogenaamde promoters) op de Indiase beurs. Er is daarbij vaak nog steeds een gebrek aan transparantie, maar ook worden sommige van deze bedrijven niet altijd in het belang van de minderheidsaandeelhouders bestuurd.

Het Adani imperium van Gautum Adani (rijkste man van India) is daar recentelijk nog een voorbeeld van geweest, al is er tot dusver nog niet veel bewezen van alle aantijgingen tegen het bedrijf. De koers van Adani Group kelderde echter wel na beschuldigingen over gebrek aan transparantie, te hoge schuldenpositie en onvolledige accounting van het familiebedrijf.

Op het gebied van governance is er de afgelopen jaren wel flinke vooruitgang geboekt waarbij bijvoorbeeld rapportageverplichtingen flink zijn toegenomen.

Blijft Modi?

Verder zijn er volgend jaar verkiezingen in India. De verwachting is dat de huidige president Modi de verkiezingen gaat winnen, wat weer voor een lange tijd politieke stabiliteit zou betekenen. Mocht dit niet het geval zijn, dan zou de beurs in India op korte termijn flink kunnen corrigeren, aangezien Modi de architect is geweest van het huidige economische succes.

Tenslotte blijft India gevoelig voor overstromingen, waardoor voedselprijzen sterk kunnen stijgen, met economische implicaties.

Fraaie economische vergezichten

Blijft India de komende tien jaar een Walhalla voor beleggers? Op dit moment is India één van de snelst groeiende landen wereldwijd met een verwachte economische groei van 6-7% voor de komende jaren. Daarbij blijft de huidige inflatie van 4% redelijk binnen de perken waarbij de centrale bank de inflatie tussen de 2-6% probeert te houden. Daarmee kan India de komende jaren de op twee na grootste economie ter wereld gaan worden. Het inkomen per hoofd van de bevolking in India zal naar verwachting stijgen van $2.200 tot $5.200, wat een sterke stimulans aan de economie zal gaan geven.

Tevens gaat India profiteren van de overgang naar een multipolaire wereld waarbij India één van de machtsblokken zou kunnen worden. Deze trend is versneld als gevolg van de handelsspanningen tussen de VS en China en pandemische verstoringen in de toeleveringsketen. Hierdoor wordt India (na Vietnam) de volgende die gaat profiteren van de diversificatie van bevoorradingsketens waarbij er alternatieven voor China worden gezocht.

Recentelijk heeft Apple bijvoorbeeld een deel van haar China productie naar India verplaatst en heeft Biden zijn pijlen op India gericht met zijn AI (Amerika-India) campagne.

Versnelling winstgroei

Nu betekent een sterke economische groei niet automatisch sterke rendementen op de beurs. Het positieve echter is wel dat de gemiddelde winstgroei van bedrijven de afgelopen jaren is versneld. Mochten Indiase bedrijven dat volhouden, dan zullen de waarderingen bij gelijk blijvende koersen automatisch lager komen te liggen.

Daarbij komt dat India een idiosyncratische belegging is, wat vanuit diversificatie ook een voordeel oplevert. Als de verkiezingen volgend jaar geen grote veranderingen teweeg brengen, kan India nog wel een tijdje het Walhalla voor beleggers blijven, gelet op alle positieve onderliggende fundamenten.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.