Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van OBAM NV is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur en het beleggingsbeleid van het fonds. We stellen de commissarissen graag aan u voor.

De Raad van Commissarissen van OBAM NV bestaat uit de volgende personen:

  • Jhr. drs. R.W.F. van Tets (sinds 1 juni 2011), Partner Laaken Asset Management N.V., volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2022;
  • A.H. Lundqvist (sinds 20 november 2012), commissaris en toezichthouder bij meerdere organisaties, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020;
  • Ir. M. Tiemstra (sinds 19 november 2013), voormalig voorzitter Raad van Bestuur Univé Noord-Holland, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2021;

Voor de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de statuten van OBAM NV.

Het beste duurzame rendement voor beleggers is onze missie.

Het beste rendement voor beleggers, tegen een aanvaardbaar risico op een duurzame manier bereikt is onze missie.

Waarom kiezen voor een gemiddelde performance als je kunt investeren in een fonds dat uitsluitend de best presterende bedrijven selecteert?

De beleggers van OBAM doen dag in, dag uit onderzoek naar bedrijven wereldwijd om daar de beste investeringen uit te selecteren. Door te beleggen in beursfonds OBAM beleg je in de beste bedrijven ter wereld.