Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van OBAM NV is onafhankelijk en houdt toezicht op het bestuur en het beleggingsbeleid van het fonds. We stellen de commissarissen graag aan u voor.

De Raad van Commissarissen van OBAM NV bestaat uit de volgende personen:

  • Jhr. drs. R.W.F. van Tets (sinds 1 juni 2011), Partner Laaken Asset Management N.V., volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2022;
  • A.H. Lundqvist (sinds 20 november 2012), commissaris en toezichthouder bij meerdere organisaties, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2020;
  • Ir. M. Tiemstra (sinds 19 november 2013), voormalig voorzitter Raad van Bestuur Univé Noord-Holland, volgens rooster aftredend in de Algemene Vergadering die de jaarrekening behandelt over het boekjaar 2021;

Voor de taken van de Raad van Commissarissen verwijzen wij naar de statuten van OBAM NV.